• odborné poradenstvo pri príprave zvolania schôdze vlastníkov
  a účasť na schôdzi, pomoc pri zazmluvnení nadstavby
  a rekonštrukcie domu
 • pasportizáciu existujúcich bytov
 • moderný a nadčasový architektonický návrh
 • projekt nadstavby, od štúdie až po realizačný projekt
  a stavebný dozor
 • notársku finančnú zábezpeku realizácie strešného plášťa
 • poistenie počas celej doby realizácie