• zvolať zákonným spôsobom schôdzu vlastníkov
  • na schôdzi odhlasovať dvojtretinovou väčšinou súhlas
    s realizáciou nadstavby
  • vyhľadať vhodného investora pre nadstavbu a rekonštrukciu vášho domu
  • uzavrieť zmluvu