• celkové zníženie nákladov na prevádzku a údržbu bytového domu
  • rekonštrukciu existujúceho objektu
  • zateplenie a následnú úsporu pri vykurovaní 30 až 40 % ročne
  • predĺženie životnosti domu
  • zvýšenie hodnoty existujúcich bytov
  • odstránenie zatekania strechy
  • výťah, resp. rekonštrukciu existujúceho
  • prípadnú finančnú hotovosť do fondu domu,
    alebo na účet vlastníkov bytov
  • výmena okien a dverí, videovrátnik ...